امیرحسین بزرگی

دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات-علاقمند به دنیای دیجیتال مدیر مجله فناوری فندق
بستن